Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vēršamies pie Rīgas domes priekšsēdētāja un pilsētas izpilddirektora, jo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) notiekošie procesi liek aizdomāties par to, vai mērķtiecīgi netiek sabotēta RNP darbība kāda interesēs, lai pierādītu, ka RNP nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, par ko ir atbildīgi tās vadītāji. Vadītāji šajā kontekstā un gadījumā ir gan padome, valde, gan, kā līdz šim šķita un kā tam būtu jābūt, augstākā un vidējā līmeņa vadība, kas komandas darbā nodrošina RNP darbību.

Nav noslēpums, ka RNP, raugoties no rīdzinieku skatpunkta, līdz šim ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva reputācija. RNP laiku griežos ir bijusi iesaistīta neskaitāmos korupcijas un reputācijas skandālos, to savu interešu realizēšanai ir izmantojušas politiskās varas. Pēc 2020.gada, kad Rīgā mainījās politiskā vara, tās īstenotās vadlīnijas atsaucās arī RNP. Darbinieki sāka izjust sava darba lietderību, kopību un sabiedrības izaugsmes iespējas, ar skaistiem lozungiem rokās tika motivēti ilggadējie darbinieki un piesaistīti jauni profesionāļi, kas līdz šim jau iepriekš norādīto reputācijas problēmu dēļ uz iespējām strādāt RNP raudzījās skeptiski.

RNP 2020.gadā tika iecelta valde, kas atbilstoši katra valdes locekļa atbildības jomai vairāk vai mazāk sekmīgi, ar jau sākotnēji identificējamām personiska rakstura īpatnībām darbojās kopīgu RNP mērķu sasniegšanai. COVID - 19 un karš Ukrainā šīs īpatnības atvirzīja otrajā plānā, līdz 2022.gadā jau publiski savstarpējā komunikācijā un darbos parādījās valdes savstarpējas nesaskaņas, kas sekojoši rezultējās ar valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata 2023.gada janvārī. Tātad faktiski no 2022.gada novembra RNP darbība tiek degradēta.

Izsludinot konkursu uz RNP valdes locekļa amatu, no iespējamiem pretendentiem tiek prasītas izcilas komunikācijas un sadarbības spējas. Šeit rodas jautājums – kā pašreizējais valdes sastāvs ir izpildījuši šo kritēriju? B.Maļinovska k-ga (attēlā) darba stila raksturojums raksturojums – autoritārs, neuzklausa citu kolēģu viedokli vai to nepieņem, nespēj sadarboties ar darbiniekiem. Šīs nosauktās rakstura iezīmes un to realizācija darba laikā RNP acīmredzami ir tikai attīstījušās, jo jau pusgadu RNP darbinieki tiek pakļauti intensīvam mobingam un bosingam - psiholoģiskam teroram, kas izpaužas kā regulāra darbinieku ļaunprātīga publiska pazemošana, terorizēšana un iespējamo “noziedznieku” meklēšana, nerealizējot savus publiski paustos un neizpildītos solījumus.

Nespējot izturēt radīto psiholoģisko spiedienu darbinieki saskaras ar stresa radītām veselības problēmām, no ģībšanām līdz pat stacionēšanās gadījumam ārstniecības iestādē. Pēdējā laikā, kad RNP politiskā vara faktiski ir sakoncentrējusies pie B.Maļinovska k-ga vienpersonīgi, šīs īpašības izpaužas vēl spilgtāk – vai situācija, kad no pēdējo divu mēnešu 58 valdes rīkojumiem pamatdarbības jautājumos 29 ir par disciplinārlietu un iekšējo pārbaužu veikšanu, tas ir, gandrīz katru darba dienu disciplinārlieta vai rīkojums par iekšējo pārbaudi, pretstatā četrām visā 2022.gadā, ir normāla? Var oponēt pie procesu nesakārtotības, bet procesi ir jāsakārto, nevis jāpakļauj uzņēmuma darbinieki nepārtrauktam stresam.

RNP kārtējā saimnieciskā gada darbību regulē vai būtu jāregulē vairākiem svarīgiem dokumentiem – tādiem kā sabiedrības budžets, iepirkumu plāns, rīcības plāns, stratēģija un citi dokumenti, kurus attiecīgi atbildīgās struktūrvienības savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz izskatīšanai RNP valdei. Diemžēl B.Maļinovska k-gs šos dokumentus izskata subjektīvi un pieņem lēmumus vienpersoniski, neņemot vērā struktūrvienību nepieciešamības un ieteikumus. Rezultātā RNP darbojas bez jebkādiem savlaicīgi apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, atbildīgajām struktūrvienībām ir jāatbild par rīcības plāna, iepirkumu plāna un citu plānošanas dokumentu izpildi, kuri tām, lai cik dīvaini tas neizklausītos, gluži vienkārši vēl nav pieejami.

Esošā RNP valde meklē neievērošanas ieganstus šī gada sākumā apstiprinātajā vidējā termiņa stratēģijā paredzētajām aktivitātēm (struktūrvienību reorganizācija, daļu likvidācija), jo jau izstrādes procesā tika novēroti RNP valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja atšķirīgie viedokļi. Piemēram, klientiem lētāka un efektīvāka risinājuma mērķim - iekšējā avārijas dienesta likvidācija un pakalpojuma nodošana ārpakalpojumam – Maļinovska k-gs uzdod atrast finansiālu pamatojumu, tikai lai no tā atteiktos un nepildītu.

Ja kādam šķiet, ka darbinieku iekšējās darba attiecības, viņu veselība, intereses, normāls administratīvais process nav prioritāte un ir upurējams, ja RNP sasniedz izvirzītos mērķus, tad varam informēt, ka arī šajā jomā atrodamies situācijā, kad turpmāka klusēšana apdraud ne tikai katra darbinieka karjeru, bet arī turpmāko RNP darbību. B.Maļinovska k-gs, izmantojot deleģētās RNP valdes locekļa pilnvaras, sistemātiski neievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktos noteiktās procesuālās darbības, kavē un kropļo RNP pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamos procesus (piemēram, iejaucoties iepirkumu komisiju darbā un pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 25.pantā noteiktās prasības).

Šīs darbības izpaužas kā sistemātiska iejaukšanās jebkurā procesā, kurā ir nepieciešams pieņemt lēmumu un procesu bremzēšanu, kur šāds akcepts nav saņemts, neskatoties uz to, ka šādu akceptu neparedz normatīvie akti. B.Maļinovska k-ga darbības izpaužas kā pilnvaru pārsniegšana, varas uzurpēšana un absolūta neuzticēšanās padotajiem, vienalga, vai tas ir attiecīgās jomas inženieris, direktors, jurists, finansists vai cits speciālists, un ir skaidrs, ka tik liela uzņēmuma vadīšanā šāds risinājums ilgtermiņā nav iespējams. Redzam un saprotam, ka jau pašlaik ir apdraudēta vai pat neiespējama šādu klientiem un RNP svarīgu procesu izpilde:

Aukstā ūdens sūkņu stacijas iegāde, uzstādīšana, apkope un remonts (netiek nodrošināta no 2021.gada);

Zāles pļaušana (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Avārijas dienesta pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Autoceltņu noma (netiek nodrošināts no 2022.gada);

Melnzemes piegāde (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Asenizācijas pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Ārpuskārtas remontdarbi (aukstais ūdens/kanalizācija un elektroapgāde) (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Būvgružu izvešana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Deratizācija un dezinsekcija (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Inženierkomunikāciju projektēšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Logu mazgāšana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Dabasgāzes iegāde (esošajā situācijā tiek diskutēts Maļinovska k-ga personā par risinājumu, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm);

Elektrotīklu remontdarbi (kopš 2023.gada marta tiek bremzēta lēmuma pieņemšana);

Netiek saskaņotas (parakstītas) pretenzijas ārpakalpojuma sniedzējiem par līgumsodu piemērošanu (liftu remontdarbi);

Elektroenerģijas iegādes līgums (elektroenerģija tiek iepirkta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm).

Pat namu apsaimniekošanā neiesaistītam adresātam ir skaidrs, ka šādu būtisku procesu vai procesu sastāvdaļu nenodrošināšana ir būtisks apdraudējums, kas paralizēs uzņēmuma darbību, kura sekas atspoguļosies ne tikai uz RNP plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet arī uz klientiem, klientu īpašumu stāvokli un sabiedrības reputāciju un darbību nākotnē.

Vai šādu darbību, precīzāk bezdarbības, iemesli ir apzināti, šaubas par savu kompetenci vai tomēr cits iemesls, nav zināms, bet ir skaidrs, ka aktīva rīcība svarīgos procesos tiek aizvietota ar uzdevumiem sagatavot neskaitāmas izmeklēšanas, atskaites un tabulas, kuru izpildei darbinieki ir spiesti strādāt neatmaksātas virsstundas, pat nakts stundas. Bieži ir sastopama biedējoša, bet ierasta situācija, kad uzdevumu “šodien, kaut līdz naktij strādājiet!” dažādu struktūrvienību koleģiāli nakts laikā saskaņo un iesniedz dokumentus.

Jāpiebilst, ka doto uzdevumu formulējums un konstrukcija jau iekļauj adresāta vainošanu un sasaisti ar valdei doto uzdevumu neizpildi, acīmredzot vēloties vainot darbiniekus par padomei solīto uzdevumu neizpildi [ņemot vērā, ka esat veikuši/neveikuši pienākumos esošās darbības, kuras ir rezultējušās mūsu doto solījumu neizpildē, lūdzam sagatavot atskaiti par…].

Kā spilgtāko un plaši sabiedrībā izskanējušo solījumu var uzskatīt padomei, Rīgas domei un klientiem apsolīto apsaimniekošanas maksas nepaaugstināšanas solījumu 2023.gadā. Faktiski plānota darbība ar izdevumu pārlikšanu no apsaimniekošanas maksas uz komunālo maksājumu sadaļu, tas ir, papildu izdevumiem klientiem, vai kāda no plānoto pakalpojumu nesniegšanu. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos plašu rezonansi guvusī digitalizācijas procesa kļūda par lapu izvešanas izmaksu iekļaušanu klientu rēķinos, patiesība bija budžeta izstrādāšanas procesā plānota darbība, lai nepaaugstinātu apsaimniekošanas maksu. Bet tad, kad valdei no preses un deputātiem tika uzdoti neērti jautājumi, steidzami tika atsaukti rēķini, norādot, ka tā ir kļūda, nevis iepriekš plānots un apzināts lēmums un zemāka līmeņa darbinieku vainošana.

Pieminēšanas vērts arī un pie neizpildāmiem solījumiem pieskaitāms ir arī pārsteidzīgais L.Keiseles k-dzes virzītais projekts par jaunās Biznesa un attīstības pārvaldes struktūrvienības izveidi, kas paredz uzlabot RNP reputāciju, klientu apmierinātību un finansiālos rādītājus. Rezultātā no esošajām struktūrvienībām tiek atdalīti darbinieki, tai skaitā namu pārvaldnieki, palielinot jau tā neadekvāti lielo darba apjomu, turklāt vēl samazinot pārvaldnieku skaitu un uzliekot papildus pienākumus un atbildību. Solot rožainus nākotnes uzlabojumus, tajā skaitā atbalsta funkcijas, neviens nav pārdomājis, kā tiks nodrošināta RNP darbība pārejas procesa starta posmā, nav veikta namu pārvaldnieku faktisko funkciju analīze un slodzes pašreizējie mērījumi. Rezumējot – nepārtraukti tiek izvirzīti mērķi, kas faktiski nav sasniedzami un rezultējas administratīvo resursu izšķērdēšanā un darbinieku demotivācijā.

RNP fiziskā darba veicēji (sanitārtehniķi, elektriķi, sētnieki un citi darbinieki) novēloti, bet dažos gadījumos pat vispār nesaņem algas daļu, kura pārsniedz ar iekšējiem normatīvajiem aktiem noteikto algas sliekšņa limitu, jo tas ir jāsaskaņo ar struktūrvienību vadītājiem un valdes priekšsēdētāju. Kopš valdes priekšsēdētāja R.Neimaņa k-ga atsaukšanas atsaukšanas no amata Maļinovska k-gs nepamatoti meklē iemeslus neizmaksāt pēc viņa uzskatiem pārāk lielas algas, meklējot nelikumības, tajā pašā laikā pieprasot palielināt remontdarbu plāna izpildi, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, neskatoties, ka minētie darbinieki pilda vakanto darbinieku pienākumus.

Uzskatām, ka klusēt un vērot, kā RNP valdes, bet īpaši B.Maļinovska k-ga rīcības rezultātā RNP grimst, būtu vieglākā, bet ne pareizākā izvēle šādā situācijā. Vēršanās par norādītajām problēmām pie RNP padomes nav devusi nekādu rezultātu, gluži pretēji, pret trauksmes cēlāju ir vērstas represīvas darbības. Varam tikai minēt, vai notiek apzināta RNP graušana, lai tas nesasniegtu izvirzītos mērķus par kotēšanos biržā ar veicamajām darbībām, panākot RNP vērtības mazināšanos, lai to sekojoši pārdotu par iespējami zemāku cenu.

Ir jāsaprot, ka šādas vēstules parakstīšana nes lielus riskus tās autoriem, kuri pārstāv procentuāli lielāko daļu RNP darbinieku un faktiski nodrošina pamatfunkciju veikšanu RNP, tāpēc aicinām steidzami:

- izvērtēt RNP padomes kā sabiedrības uzraugošās institūcijas darbības vēstulē norādīto, tai zināmo faktu piesegšanā;

- RNP valdes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, sabiedrības, klientu un kapitāldaļu turētāja interesēm;

- RNP valdes locekļu atbilstību ieņemtajiem amatiem.

Sagaidām un aicinām rīkoties un sniegt atbildi pēc būtības, pretējā gadījumā un, lai aizstāvētu RNP, darbinieku un klientu intereses, paturam tiesības vērsties pie preses, pašvaldības deputātiem, tiesībsargājošās iestādēs, pašvaldības darbības pārraugošajā institūcijā VARAM, kā arī neizslēdzam iespēju koordinēt sekojošus soļus ar citu pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieku līdzdalību, tas ir, veikt jebkādas darbības, kas atjaunotu RNP normālu funkcionēšanu, kas balstīta uz tiesiskiem un demokrātiskiem darbības principiem.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

FotoPēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un radikāli ieņem konservatīvu vai pat negatīvu nostāju klimata izmaiņu apturēšanas un dabas daudzveidības saglabāšanas jautājumos. Pat brīdī, kad Latvijas Satversmes tiesa pieņēma vēsturisko un viedo spriedumu, ar kuru atcelta norma par mazāka caurmēra koku ciršanu, politiskajā retorikā un mediju slejās skanēja tikai apšaubāmu mežcirtēju asociāciju viedoklis, ka šie nepadošoties un darīšot visu, lai Latviju pārvērstu par izcirtumu (varbūt ne gluži šādiem vārdiem, bet šādu ideju).
Lasīt visu...

20

Būtu mēs labāk ēduši...

FotoLatvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši sabiedrisko mediju, kā valsts nodevējiem. Tāpat asociācija aicina sabiedriskos medijus sabiedrībai plašāk skaidrot savas redakcionālās izvēles.
Lasīt visu...

21

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

FotoLatvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai aizrādīja, ka minētais raidījums Somijā nebija partiju kandidātu priekšvēlēšanu debates krievu valodā, bet gan raidījums, kurā par politiku tika iztaujāti emigranti. Situācijas nav salīdzināmas, jo Somijas sabiedriskais medijs politiķu debates svešvalodā nerīko.
Lasīt visu...

20

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

FotoRīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie Rīgas rātsnama no 6. jūnija līdz 15. jūnijam.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...