Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Lana

06.07.2017. 19:31

Interesanti, cik daudz no portāla lasītājiem tīc Kalnmeieram... kad jau sen skaidrs, ka viņš ir tas pats Astoņkājis vai tā daļa

Atbildēt

ironiskais

02.07.2017. 19:14

Vai tik pēc gadiem mēs kārtējās sarunās nevarēsim lasīt, kaut ko līdzīgu: Šlesers Lembergam: "Eu, man te Lato Lapsa ir savējais...... viņam tic....viņš uzrakstīs kā vajag....":)))

Atbildēt

Cenzetaiszs Mazspisanczs îstajà vàrdà vemekłainais

02.07.2017. 17:07

»

Sorry

Idiotiskais maznodrośinàtais dilērijuma dzītais klauns sorryjs pamodies, Tvaika ielà gaviles. Sen jau tu visiem, idiot, ar savu tupumu esi piegriezies


Priedits. Kad es tev sori, kas apvainojies, błe tikśu Dauvgavpilî klàt, nahren nepasûtîśu, nekàdu atjebalovku sori nebû, błeg Lemberga garà, vot, pask porvu, porśivaja blougzna!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 15:43

»

Vemekłainais Prieditcs

Vot, tu man atrausies, kad, błeg, tikśu tev klàt, kad satikśu, nakuj, vot , błe pask porvu, kad tev saku, utainà blaugzna


Idiotiskais maznodrośinàtais dilērijuma dzītais klauns sorryjs pamodies, Tvaika ielà gaviles. Sen jau tu visiem, idiot, ar savu tupumu esi piegriezies.

Atbildēt

aliments

02.07.2017. 15:37

TV24 Presess klubā, A.Kalvītis arī teica, ka par sarunām neko neizteiksies, bet nopludinātāji ir sliktie.

Atbildēt

Vemekłainais Prieditcs

02.07.2017. 15:15

»

lapseņu mušpapīrs

nu tad ārstē savas varžacis, ko smirdi publiskajā telpā ar savu privāto "mazaako saapi kaajaas


Vot, tu man atrausies, kad, błeg, tikśu tev klàt, kad satikśu, nakuj, vot , błe pask porvu, kad tev saku, utainà blaugzna!

Atbildēt

lapseņu mušpapīrs

02.07.2017. 14:16

»

Varzhacis vajag aarstet

Tad mazaak saap, kad uzmin uz kaajas


nu tad ārstē savas varžacis, ko smirdi publiskajā telpā ar savu privāto "mazaako saapi kaajaas".

Atbildēt

Lato

02.07.2017. 10:55

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


Bet ceļojumi ir tik dārgi,saproti arī mani!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 10:37

»

Blondīne

Vispār jau sabiedrības labā kādreiz bija izmeklētājiem Jāizmeklē un jāsameklē tie pierādījumi. To viņi NEizdarīja


Kriminàlprocesà ir uzraugośais prokurors. Uzraugośajam prokuroram ir tiesîbas dot noràdes, vèl ir izmeklèśanas tiesnesis, ja izmeklètàji un prokurors veic bezdarbîbu pretèji uzliktajiem pienàkumiem. Iespèju daudz. Te mès redzam, ka pat Saeima nedevaatłauju veikt kratîśanu Ślesera îpaśumos. Un laikà, kad Ślesers jau bija brîdinàts par sarunu noklausîśanos. Te ir gan Saeimas politiska griba nesodît Śleseru, gan tas, ka izmeklètàji un uzraugośais prokurors negribèja, ka lieta nonàk izmeklèśanas tiesneśa rokàs, kura pienàkumos ir pat tiesîbas uzsàkt pieràdîjumu izvèrtèśanu un veikt savu izmeklàśanu tiesas gaità. Ko Pilnîgi ticama ir arî versija, ka sarunas tika piespèlètas IR, lai celtu Straumes reputàciju, kas tagad uzsàks izmeklèśanu no jauna, dos cerîbas sabiedrîbai, to mulkojot pirms Saeimas vèlèśanàm, bet pèc Saeimas vèlèśanàm lietu izbeigs nozieguma sastàva trûkuma dèł.

Atbildēt

no Jūrmalas

02.07.2017. 10:34

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


Viss skaidrs par Saskaņas un oligarhu advokātu.

Atbildēt

:D

02.07.2017. 09:38

Es nezin kāpēc līdz šim biju pārliecināts, ka "oligarhi" komentārus zem rakstiem neraksta...

Atbildēt

Blondīne

02.07.2017. 09:23

»

Izsmiekls

Valsts nozagšanai bija jāpaliek noslēpumā. Tomēr, pateicoties šobrīd nenoskaidrotiem "noziedzniekiem" šis noslēpums nu ir nācis gaismā. Svēts sašutums, svēta liekulība, nu tik ķers, nu tik meklēs tos, kas šo valsts nozagšanu atklāja plašākai sabiedrībai. Morālā sapūšana. Nauda izsaka visu...


Vispār jau sabiedrības labā kādreiz bija izmeklētājiem Jāizmeklē un jāsameklē tie pierādījumi. To viņi NEizdarīja.
Pierādījumus nesavāca.
Bļaušana avīzē pēc daudz gadiem tikai samazina iespēju iegūt pierādījumus.

Atbildēt

ATBILDE AŅKAI

02.07.2017. 07:41

»

jautājums Lapsam

Tu pats sev neriebies


Nē! Pašai kā?

Atbildēt

Un Ślesers pàrtrauc Lembergu. Smîn.

02.07.2017. 07:20

»

Un pèc tam.

Vot, błeg, tad, kad es taisîjos par premjeru. Kas notika? Es tikai devu ziñu, vot, kad bija klàt Brigmanis. Es taću teicu, ka publiski par to, nahuj, jàrunà, kamèr vii nav nonànàkuśi pie skaidrîbas, ka visa tà lieta aizies. Bet, ko dara Brigmanis, vot? Televîzijà viñam jautà, kas bûs premjera kandidàts...


Mès ar Aivaru par to runàjàm. Man te vèl tàdi projekti. Tur jàtiekas, jàapsèžas pie galda un jàrunà. Jàskatàs, ko tur var darît, kà attîstît. Redzi, man tikko galvà ienàca ideja. Vot, tà arî darîsim, tagad tikai jàfiksè viss tas. Aivars: Tàdas tikśanàs jàrîko biežàk, bet, bleg, kad es jums saku, ka jàpieturas pie tà, ko sarunàjam. Ślesers: Tu Aivar, neuztraucies, es, vot, ar Augustu parunàśu. Lembergs: Ar viñu? Ślesers: Ar Augustu. Saruna pàrtrûkst. Ienàk Śkèle. Ślesers steidzas Pretim. Lembergs paliek sèžam. Tad ienàk Kalnmeijers. Lembergs ( vèrśas pie Kalnmeijera): Buks vakar bija laabs, vot tikai kotletès, błeg, man vakar sulîgas sanàca, nàcàs lîdakas, vot, izmest. Nevar tikai zivis èst..

Atbildēt

Un pèc tam.

02.07.2017. 07:08

»

startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās

Lembergs...


Vot, błeg, tad, kad es taisîjos par premjeru. Kas notika? Es tikai devu ziñu, vot, kad bija klàt Brigmanis. Es taću teicu, ka publiski par to, nahuj, jàrunà, kamèr vii nav nonànàkuśi pie skaidrîbas, ka visa tà lieta aizies. Bet, ko dara Brigmanis, vot? Televîzijà viñam jautà, kas bûs premjera kandidàts no ZZS. Un ko Brigmanis dara. Nedomà, błeg, un saka Lembergs. Vot, sakiet man, vai śità, vot, runàjàm? Tad es gribu zinàt, vot!

Atbildēt

startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās

02.07.2017. 06:34

»

Oditas tante

Ērikonkuls Panorāmai teica, ka prokuratūrai bija tikai četras epizodes ar 2009. gada KNAB aktieru sastāvu


Lembergs:

Es jums pateikšu, jūs mani, vot, sūdīgi pazīstat, bļaģ. Vot, man dažreiz tā gribas, bļaģ, iet startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās, bļaģ - paņemt dahuja balsu un es dahuja dabūtu. Un zini, ko es pirmo izdrāztu? Zatleru noņemtu! Zatleru noņemtu un zini par ko? Par aplokšņu saņemšanu, saproti? Par aplokšņu saņemšanu pirms prezidentūras un ka tāds prezidents nevar būt. Un noņemtu nahuj un parādītu, bļaģ, visiem pārējiem - vot jūs man, bļaģ, parlamentu tiranizēsiet tā kā tagad!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 06:29

»

Zūd ticamības moments

Ģenerālprokurors: «oligarhu lietai» var būt turpinājums...


UzKrembergas jautàjumu par saruu saturu Kalndreijers atbildèja, ka viñam nav laika iepazîties ar to saturu, jo esot pietiekami daudz citu darbu. Pirmkàrt jànoskaidrojot sarunu ierakstu autentiskums utt. Tikai tad var spriest par to saturu. Vienîgais, uz ko viñś vèrsa uzmanîbu, izvairoties nosaukt Dûklavu, par neizpètîto îpaśumu, ko Dûklavs noslèpis zem citiem uzvàrdiem. Iespèjamajà sarunu nonàkśanà atklàtîbà viñś vainoja iespèjamo prokuroru noslogotîbu kriminàlprocesu pàrraudzîbà, Un arî KNAB noslogotîbu. Kà redzams, izvairîgas atbildes. Jau tagad sarunu dalîbnieki paśi publiski atklàjuśi sevi śais sarunàs. Tagad, lai nomierinàtu sabiedrîbu Lembergs ar Kalndreijeru medîbàs vienosies, ka ierosinàs uz autentisko sarunu pamata kriminàlprocesu, bet sarunu dalîbnieki nedod pieràdîjumus, ka tie sarunàs ir viñi un prokuratûra śîs liecîbas nostiprinàs kà pieràdîjumus, ar ko lieta bûs izbeigta. Un sabiedrîba paliks ar garu degunu. Ar to Kalndreijers bûs pieràdîjis, ka sarunu ieraksti, kas nonàkuśi atklàtîbà, KNAB izmeklètàjiem un pàrraugośam oligarhu lietu prokuroram śîs sarunas śkituśas maznozîmîgas un tàdèl netika kvalificètas kà iespèjamie pieràdîjumi un nenonàca izmeklèśanas noslèpuma statusà. Prokurora un KNAB bûs saglabàjuśi tîrus mundierus un KNAB jaunais vadîtàjs Straume bûs uzlabojis savu reputàciju.

Atbildēt

Zūd ticamības moments

02.07.2017. 06:08

Ģenerālprokurors: «oligarhu lietai» var būt turpinājums
Panorāma 1. jūlijā
Tā sauktajai oligarhu lietai var būt turpinājums. Tādu iespēju Latvijas Televīzijai izteicis ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. Par to, vai sākt kādu jaunu kriminālprocesu - tikšot lemts pēc tam, kad tiks pārbaudīti žurnālā Ir publicētie sarunu ieraksti, kas līdz šim nav bijuši prokuratūras rīcībā.

Atbildēt

xxx

02.07.2017. 02:44

»

strauss

ĢP (strauss) iespējams "nezina" neko arī par Finanšu policijas safabricētajiem kriminālprocesiem /punkts


Arī par Ekonomikas policijas Gudermaņa pasūtījumu galdu nav lietas kursā.

Atbildēt

jā jā

02.07.2017. 02:43

Vērsties jau var. Tikai Kalnmeijers šo nogrūdīs atrakstīties Opincānei,kura tādus rakstu darbus ūdeņos salies ka nu tik turies :D

Atbildēt

Special for FOX

01.07.2017. 22:49

Te nu Lapsa parāda savu īsteno pērkama pakalpiņa seju. Kurš tev samaksāja? Laikam jau Kalvītis, tas arī nesen līdzīgu dziesmu dziedāja. Vairāk vajag nopludināt tādas sarunas, lai sabiedrība zin par ko runā resnie lumpeņi.
Eh Lapsa, kakoi ž ti durik!

Atbildēt

Vietējais

01.07.2017. 21:24

Bravo, Lato! Tā turpināt. Ir labi, ka vismaz vienā vietā iespējams publicēt to, ko valdoņi slēpj. Lai gan pagaidām izmaiņas valdoņu uzvedībā gan maz mainās. Tikai atsevišķās reizēs. Bet nu tomēr, labāk mazāk, nekā nemaz.

Atbildēt

Oditas tante

01.07.2017. 20:30

Ērikonkuls Panorāmai teica, ka prokuratūrai bija tikai četras epizodes ar 2009. gada KNAB aktieru sastāvu.

Atbildēt

Komentēšanas iespēja jums ir liegta

01.07.2017. 20:17

lapsāda smird

Atbildēt

jautājums Lapsam

01.07.2017. 20:15

Tu pats sev neriebies?

Atbildēt

Lapsam

01.07.2017. 20:05

Nu tu kā tas zaglis, kurš brēc "ķeriet zagli"!
Kauna nav, lapsukūmiņ?
Izskatās, ka nava gan, jo nauda aizbāž visus caurumus. PRETĪGI.

Atbildēt

Izsmiekls

01.07.2017. 18:16

Valsts nozagšanai bija jāpaliek noslēpumā. Tomēr, pateicoties šobrīd nenoskaidrotiem "noziedzniekiem" šis noslēpums nu ir nācis gaismā. Svēts sašutums, svēta liekulība, nu tik ķers, nu tik meklēs tos, kas šo valsts nozagšanu atklāja plašākai sabiedrībai. Morālā sapūšana. Nauda izsaka visu.

Atbildēt

skats no malas

01.07.2017. 17:36

Lasu šo rakstu un savā acu priekšā redzu lielu kvadrātveida bedri,kurā ir ļoti daudz suņi[jādomā,ka iekrituši],viņi stipri rej un nespējot izkļūt no bedres sāk plēsties savā starpā un bedres dibens jau ir iekrāsojies sarkans....ko darīt,vai saukt glābēj dienestu un suņus atpestīt,vai ļaut viņiem noasiņot šai bedrē?

Atbildēt

Aivariņš

01.07.2017. 17:09

»

pijole

man jaut;ajums -cik un kas lapsam samaksāja par šo"dziesmiņu


Reņģu bundžu iedeva kā kukuli

Atbildēt

jebaģajs

01.07.2017. 17:05

"tradicionāli idiotiskās" pazīstu un lepojos ar savu Tēvzemi!

Atbildēt

pijole

01.07.2017. 17:01

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


man jaut;ajums -cik un kas lapsam samaksāja par šo"dziesmiņu"???

Atbildēt

?

01.07.2017. 15:21

»

jautājums Lapsai

Kāpēc nevērsies ar iesniegumu prokuratūrā, kad pats rakstīji- "Pietiek turpina publicēt tā rīcībā esošo sarunu ierakstu atšifrējumu, - tās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vismaz divu gadu garumā viesnīcas Rīdzene apartamentos noklausījies tā dēvētās "oligarhu lietas" ietvaros...


Visupirms krimināllieta bija jārosina pret PIETIEK vai LL, kas nopludināja šīs sarunas jau pirms laba laika. Šā iemesla dēļ oligarhu krimināllieta izgāzās.
Protams, lai nekaitētu saviem sponsoriem. L. L.pubLiceja tikai tās sarunas, kas meta ēnu uz KNAB.
Naids pret Strīķi un IR ir gan PIETIEK , gan prokuratūrai.
Tad redzēsim, kurš kuru.

Atbildēt

1. kļūda?

01.07.2017. 15:09

1. KNAB vadītājs: Lēmums izbeigt «oligarhu lietu» bija pamatots
LETA 2017. pirmdiena 19. jūnijs 09:20
2. KNAB izvērtēs žurnāla «Ir» publikācijas par oligarhu lietas sarunām
LETA 2017. ceturtdiena 29. jūnijs 18:09

Atbildēt

Nja

01.07.2017. 11:07

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu?

Atbildēt

Janīna

01.07.2017. 10:54

»

dadzis

Nevajag jau cerēt, ka citi ir naivi vai dumi ! Kamēr Prokuratūras veiktajā izmeklēšanā netiks celta apsūdzība visām šajā sakarā iesaistītajām personām, kur pierādījumi nostiprinās vainīgumu, tostarp - vai sarunu drukas teksts atbilst ieraksta pilnam saturam, un to ka tas nav dalīds un griests - līdz...


ĢP vada tādi paši nelieši , kā sarunu organizētāji un shēmu rīkotāji, kabatas politikas bīdītāji, un savu interešu atmazgātāji. No ministra -līdz prezidentam . Tā nav tiesiska valsts , tā ir oligarhu mafijai pakļauta, rupju un cinisku naudasmaisu ,aferistu izveidota surogātvalsts, kas apiet demokrātijas principus un piesmej Tautu! Ar kampējiem , bulduzeriem,komunistiem, nodevējiem ,izzadzējiem likumsargi necīnās . Tauta stāv augstāk par likumiem ,kuriem šī kasta uzspļauj!

Atbildēt

SKANDĀLS: Vai ŽURNĀLS “IR” no valsts IZKRĀPIS 45 000 EUR?

01.07.2017. 10:45

http://www.runabildes.lv/skandals-vai-zurnals-ir-no-valsts-izkrapis-45-000-eur/2/

Atbildēt

Biedr Laps 2

01.07.2017. 10:30

Lūdzu papētiet žurnāla IR finansiālo stāvokli un lūdzu informējiet mūs

Atbildēt

Biedr Laps

01.07.2017. 10:30

Kā risinās lietvedība policijā par iespējamo žurnāla IR naudas izkrāpšanas lietu?

Atbildēt

jautājums Lapsai

01.07.2017. 09:28

Kāpēc nevērsies ar iesniegumu prokuratūrā, kad pats rakstīji- "Pietiek turpina publicēt tā rīcībā esošo sarunu ierakstu atšifrējumu, - tās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vismaz divu gadu garumā viesnīcas Rīdzene apartamentos noklausījies tā dēvētās "oligarhu lietas" ietvaros"?

Atbildēt

Ex Chern

01.07.2017. 09:21

Stav rakstits- ka prettiesiskam metodem nevar iegut tiesisku rezultatu. Izskatas ka mikrafoni bija sabasti visur un sankcija panemta tikai sakot ko sadzirdet. Un sausais atlikums ir suds ventilatora!

Atbildēt

dadzis

01.07.2017. 09:05

»

Viens Likums un viena Taisnība VISIEM!

Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem...


Nevajag jau cerēt, ka citi ir naivi vai dumi ! Kamēr Prokuratūras veiktajā izmeklēšanā netiks celta apsūdzība visām šajā sakarā iesaistītajām personām, kur pierādījumi nostiprinās vainīgumu, tostarp - vai sarunu drukas teksts atbilst ieraksta pilnam saturam, un to ka tas nav dalīds un griests - līdz tam iekš vien mieru visi var gulēt mierīgi un nesatraukties.

Atbildēt

01.07.2017. 08:52

Maizīša dzīvokli uzlauza un nofenderēja datoru Kalnmejera cilvēki.

Atbildēt

Lapas:    2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...