Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Lana

06.07.2017. 19:31

Interesanti, cik daudz no portāla lasītājiem tīc Kalnmeieram... kad jau sen skaidrs, ka viņš ir tas pats Astoņkājis vai tā daļa

Atbildēt

ironiskais

02.07.2017. 19:14

Vai tik pēc gadiem mēs kārtējās sarunās nevarēsim lasīt, kaut ko līdzīgu: Šlesers Lembergam: "Eu, man te Lato Lapsa ir savējais...... viņam tic....viņš uzrakstīs kā vajag....":)))

Atbildēt

Cenzetaiszs Mazspisanczs îstajà vàrdà vemekłainais

02.07.2017. 17:07

»

Sorry

Idiotiskais maznodrośinàtais dilērijuma dzītais klauns sorryjs pamodies, Tvaika ielà gaviles. Sen jau tu visiem, idiot, ar savu tupumu esi piegriezies


Priedits. Kad es tev sori, kas apvainojies, błe tikśu Dauvgavpilî klàt, nahren nepasûtîśu, nekàdu atjebalovku sori nebû, błeg Lemberga garà, vot, pask porvu, porśivaja blougzna!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 15:43

»

Vemekłainais Prieditcs

Vot, tu man atrausies, kad, błeg, tikśu tev klàt, kad satikśu, nakuj, vot , błe pask porvu, kad tev saku, utainà blaugzna


Idiotiskais maznodrośinàtais dilērijuma dzītais klauns sorryjs pamodies, Tvaika ielà gaviles. Sen jau tu visiem, idiot, ar savu tupumu esi piegriezies.

Atbildēt

aliments

02.07.2017. 15:37

TV24 Presess klubā, A.Kalvītis arī teica, ka par sarunām neko neizteiksies, bet nopludinātāji ir sliktie.

Atbildēt

Vemekłainais Prieditcs

02.07.2017. 15:15

»

lapseņu mušpapīrs

nu tad ārstē savas varžacis, ko smirdi publiskajā telpā ar savu privāto "mazaako saapi kaajaas


Vot, tu man atrausies, kad, błeg, tikśu tev klàt, kad satikśu, nakuj, vot , błe pask porvu, kad tev saku, utainà blaugzna!

Atbildēt

lapseņu mušpapīrs

02.07.2017. 14:16

»

Varzhacis vajag aarstet

Tad mazaak saap, kad uzmin uz kaajas


nu tad ārstē savas varžacis, ko smirdi publiskajā telpā ar savu privāto "mazaako saapi kaajaas".

Atbildēt

Lato

02.07.2017. 10:55

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


Bet ceļojumi ir tik dārgi,saproti arī mani!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 10:37

»

Blondīne

Vispār jau sabiedrības labā kādreiz bija izmeklētājiem Jāizmeklē un jāsameklē tie pierādījumi. To viņi NEizdarīja


Kriminàlprocesà ir uzraugośais prokurors. Uzraugośajam prokuroram ir tiesîbas dot noràdes, vèl ir izmeklèśanas tiesnesis, ja izmeklètàji un prokurors veic bezdarbîbu pretèji uzliktajiem pienàkumiem. Iespèju daudz. Te mès redzam, ka pat Saeima nedevaatłauju veikt kratîśanu Ślesera îpaśumos. Un laikà, kad Ślesers jau bija brîdinàts par sarunu noklausîśanos. Te ir gan Saeimas politiska griba nesodît Śleseru, gan tas, ka izmeklètàji un uzraugośais prokurors negribèja, ka lieta nonàk izmeklèśanas tiesneśa rokàs, kura pienàkumos ir pat tiesîbas uzsàkt pieràdîjumu izvèrtèśanu un veikt savu izmeklàśanu tiesas gaità. Ko Pilnîgi ticama ir arî versija, ka sarunas tika piespèlètas IR, lai celtu Straumes reputàciju, kas tagad uzsàks izmeklèśanu no jauna, dos cerîbas sabiedrîbai, to mulkojot pirms Saeimas vèlèśanàm, bet pèc Saeimas vèlèśanàm lietu izbeigs nozieguma sastàva trûkuma dèł.

Atbildēt

no Jūrmalas

02.07.2017. 10:34

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


Viss skaidrs par Saskaņas un oligarhu advokātu.

Atbildēt

:D

02.07.2017. 09:38

Es nezin kāpēc līdz šim biju pārliecināts, ka "oligarhi" komentārus zem rakstiem neraksta...

Atbildēt

Blondīne

02.07.2017. 09:23

»

Izsmiekls

Valsts nozagšanai bija jāpaliek noslēpumā. Tomēr, pateicoties šobrīd nenoskaidrotiem "noziedzniekiem" šis noslēpums nu ir nācis gaismā. Svēts sašutums, svēta liekulība, nu tik ķers, nu tik meklēs tos, kas šo valsts nozagšanu atklāja plašākai sabiedrībai. Morālā sapūšana. Nauda izsaka visu...


Vispār jau sabiedrības labā kādreiz bija izmeklētājiem Jāizmeklē un jāsameklē tie pierādījumi. To viņi NEizdarīja.
Pierādījumus nesavāca.
Bļaušana avīzē pēc daudz gadiem tikai samazina iespēju iegūt pierādījumus.

Atbildēt

ATBILDE AŅKAI

02.07.2017. 07:41

»

jautājums Lapsam

Tu pats sev neriebies


Nē! Pašai kā?

Atbildēt

Un Ślesers pàrtrauc Lembergu. Smîn.

02.07.2017. 07:20

»

Un pèc tam.

Vot, błeg, tad, kad es taisîjos par premjeru. Kas notika? Es tikai devu ziñu, vot, kad bija klàt Brigmanis. Es taću teicu, ka publiski par to, nahuj, jàrunà, kamèr vii nav nonànàkuśi pie skaidrîbas, ka visa tà lieta aizies. Bet, ko dara Brigmanis, vot? Televîzijà viñam jautà, kas bûs premjera kandidàts...


Mès ar Aivaru par to runàjàm. Man te vèl tàdi projekti. Tur jàtiekas, jàapsèžas pie galda un jàrunà. Jàskatàs, ko tur var darît, kà attîstît. Redzi, man tikko galvà ienàca ideja. Vot, tà arî darîsim, tagad tikai jàfiksè viss tas. Aivars: Tàdas tikśanàs jàrîko biežàk, bet, bleg, kad es jums saku, ka jàpieturas pie tà, ko sarunàjam. Ślesers: Tu Aivar, neuztraucies, es, vot, ar Augustu parunàśu. Lembergs: Ar viñu? Ślesers: Ar Augustu. Saruna pàrtrûkst. Ienàk Śkèle. Ślesers steidzas Pretim. Lembergs paliek sèžam. Tad ienàk Kalnmeijers. Lembergs ( vèrśas pie Kalnmeijera): Buks vakar bija laabs, vot tikai kotletès, błeg, man vakar sulîgas sanàca, nàcàs lîdakas, vot, izmest. Nevar tikai zivis èst..

Atbildēt

Un pèc tam.

02.07.2017. 07:08

»

startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās

Lembergs...


Vot, błeg, tad, kad es taisîjos par premjeru. Kas notika? Es tikai devu ziñu, vot, kad bija klàt Brigmanis. Es taću teicu, ka publiski par to, nahuj, jàrunà, kamèr vii nav nonànàkuśi pie skaidrîbas, ka visa tà lieta aizies. Bet, ko dara Brigmanis, vot? Televîzijà viñam jautà, kas bûs premjera kandidàts no ZZS. Un ko Brigmanis dara. Nedomà, błeg, un saka Lembergs. Vot, sakiet man, vai śità, vot, runàjàm? Tad es gribu zinàt, vot!

Atbildēt

startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās

02.07.2017. 06:34

»

Oditas tante

Ērikonkuls Panorāmai teica, ka prokuratūrai bija tikai četras epizodes ar 2009. gada KNAB aktieru sastāvu


Lembergs:

Es jums pateikšu, jūs mani, vot, sūdīgi pazīstat, bļaģ. Vot, man dažreiz tā gribas, bļaģ, iet startēt Rīgā, nahuj, tajās Saeimas vēlēšanās, bļaģ - paņemt dahuja balsu un es dahuja dabūtu. Un zini, ko es pirmo izdrāztu? Zatleru noņemtu! Zatleru noņemtu un zini par ko? Par aplokšņu saņemšanu, saproti? Par aplokšņu saņemšanu pirms prezidentūras un ka tāds prezidents nevar būt. Un noņemtu nahuj un parādītu, bļaģ, visiem pārējiem - vot jūs man, bļaģ, parlamentu tiranizēsiet tā kā tagad!

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 06:29

»

Zūd ticamības moments

Ģenerālprokurors: «oligarhu lietai» var būt turpinājums...


UzKrembergas jautàjumu par saruu saturu Kalndreijers atbildèja, ka viñam nav laika iepazîties ar to saturu, jo esot pietiekami daudz citu darbu. Pirmkàrt jànoskaidrojot sarunu ierakstu autentiskums utt. Tikai tad var spriest par to saturu. Vienîgais, uz ko viñś vèrsa uzmanîbu, izvairoties nosaukt Dûklavu, par neizpètîto îpaśumu, ko Dûklavs noslèpis zem citiem uzvàrdiem. Iespèjamajà sarunu nonàkśanà atklàtîbà viñś vainoja iespèjamo prokuroru noslogotîbu kriminàlprocesu pàrraudzîbà, Un arî KNAB noslogotîbu. Kà redzams, izvairîgas atbildes. Jau tagad sarunu dalîbnieki paśi publiski atklàjuśi sevi śais sarunàs. Tagad, lai nomierinàtu sabiedrîbu Lembergs ar Kalndreijeru medîbàs vienosies, ka ierosinàs uz autentisko sarunu pamata kriminàlprocesu, bet sarunu dalîbnieki nedod pieràdîjumus, ka tie sarunàs ir viñi un prokuratûra śîs liecîbas nostiprinàs kà pieràdîjumus, ar ko lieta bûs izbeigta. Un sabiedrîba paliks ar garu degunu. Ar to Kalndreijers bûs pieràdîjis, ka sarunu ieraksti, kas nonàkuśi atklàtîbà, KNAB izmeklètàjiem un pàrraugośam oligarhu lietu prokuroram śîs sarunas śkituśas maznozîmîgas un tàdèl netika kvalificètas kà iespèjamie pieràdîjumi un nenonàca izmeklèśanas noslèpuma statusà. Prokurora un KNAB bûs saglabàjuśi tîrus mundierus un KNAB jaunais vadîtàjs Straume bûs uzlabojis savu reputàciju.

Atbildēt

Zūd ticamības moments

02.07.2017. 06:08

Ģenerālprokurors: «oligarhu lietai» var būt turpinājums
Panorāma 1. jūlijā
Tā sauktajai oligarhu lietai var būt turpinājums. Tādu iespēju Latvijas Televīzijai izteicis ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. Par to, vai sākt kādu jaunu kriminālprocesu - tikšot lemts pēc tam, kad tiks pārbaudīti žurnālā Ir publicētie sarunu ieraksti, kas līdz šim nav bijuši prokuratūras rīcībā.

Atbildēt

xxx

02.07.2017. 02:44

»

strauss

ĢP (strauss) iespējams "nezina" neko arī par Finanšu policijas safabricētajiem kriminālprocesiem /punkts


Arī par Ekonomikas policijas Gudermaņa pasūtījumu galdu nav lietas kursā.

Atbildēt

jā jā

02.07.2017. 02:43

Vērsties jau var. Tikai Kalnmeijers šo nogrūdīs atrakstīties Opincānei,kura tādus rakstu darbus ūdeņos salies ka nu tik turies :D

Atbildēt

Special for FOX

01.07.2017. 22:49

Te nu Lapsa parāda savu īsteno pērkama pakalpiņa seju. Kurš tev samaksāja? Laikam jau Kalvītis, tas arī nesen līdzīgu dziesmu dziedāja. Vairāk vajag nopludināt tādas sarunas, lai sabiedrība zin par ko runā resnie lumpeņi.
Eh Lapsa, kakoi ž ti durik!

Atbildēt

Vietējais

01.07.2017. 21:24

Bravo, Lato! Tā turpināt. Ir labi, ka vismaz vienā vietā iespējams publicēt to, ko valdoņi slēpj. Lai gan pagaidām izmaiņas valdoņu uzvedībā gan maz mainās. Tikai atsevišķās reizēs. Bet nu tomēr, labāk mazāk, nekā nemaz.

Atbildēt

Oditas tante

01.07.2017. 20:30

Ērikonkuls Panorāmai teica, ka prokuratūrai bija tikai četras epizodes ar 2009. gada KNAB aktieru sastāvu.

Atbildēt

Komentēšanas iespēja jums ir liegta

01.07.2017. 20:17

lapsāda smird

Atbildēt

jautājums Lapsam

01.07.2017. 20:15

Tu pats sev neriebies?

Atbildēt

Lapsam

01.07.2017. 20:05

Nu tu kā tas zaglis, kurš brēc "ķeriet zagli"!
Kauna nav, lapsukūmiņ?
Izskatās, ka nava gan, jo nauda aizbāž visus caurumus. PRETĪGI.

Atbildēt

Izsmiekls

01.07.2017. 18:16

Valsts nozagšanai bija jāpaliek noslēpumā. Tomēr, pateicoties šobrīd nenoskaidrotiem "noziedzniekiem" šis noslēpums nu ir nācis gaismā. Svēts sašutums, svēta liekulība, nu tik ķers, nu tik meklēs tos, kas šo valsts nozagšanu atklāja plašākai sabiedrībai. Morālā sapūšana. Nauda izsaka visu.

Atbildēt

skats no malas

01.07.2017. 17:36

Lasu šo rakstu un savā acu priekšā redzu lielu kvadrātveida bedri,kurā ir ļoti daudz suņi[jādomā,ka iekrituši],viņi stipri rej un nespējot izkļūt no bedres sāk plēsties savā starpā un bedres dibens jau ir iekrāsojies sarkans....ko darīt,vai saukt glābēj dienestu un suņus atpestīt,vai ļaut viņiem noasiņot šai bedrē?

Atbildēt

Aivariņš

01.07.2017. 17:09

»

pijole

man jaut;ajums -cik un kas lapsam samaksāja par šo"dziesmiņu


Reņģu bundžu iedeva kā kukuli

Atbildēt

jebaģajs

01.07.2017. 17:05

"tradicionāli idiotiskās" pazīstu un lepojos ar savu Tēvzemi!

Atbildēt

pijole

01.07.2017. 17:01

»

Nja

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu


man jaut;ajums -cik un kas lapsam samaksāja par šo"dziesmiņu"???

Atbildēt

?

01.07.2017. 15:21

»

jautājums Lapsai

Kāpēc nevērsies ar iesniegumu prokuratūrā, kad pats rakstīji- "Pietiek turpina publicēt tā rīcībā esošo sarunu ierakstu atšifrējumu, - tās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vismaz divu gadu garumā viesnīcas Rīdzene apartamentos noklausījies tā dēvētās "oligarhu lietas" ietvaros...


Visupirms krimināllieta bija jārosina pret PIETIEK vai LL, kas nopludināja šīs sarunas jau pirms laba laika. Šā iemesla dēļ oligarhu krimināllieta izgāzās.
Protams, lai nekaitētu saviem sponsoriem. L. L.pubLiceja tikai tās sarunas, kas meta ēnu uz KNAB.
Naids pret Strīķi un IR ir gan PIETIEK , gan prokuratūrai.
Tad redzēsim, kurš kuru.

Atbildēt

1. kļūda?

01.07.2017. 15:09

1. KNAB vadītājs: Lēmums izbeigt «oligarhu lietu» bija pamatots
LETA 2017. pirmdiena 19. jūnijs 09:20
2. KNAB izvērtēs žurnāla «Ir» publikācijas par oligarhu lietas sarunām
LETA 2017. ceturtdiena 29. jūnijs 18:09

Atbildēt

Nja

01.07.2017. 11:07

Kam vēl kādi jautājumi par šo draņķi Lato Lapsu?

Atbildēt

Janīna

01.07.2017. 10:54

»

dadzis

Nevajag jau cerēt, ka citi ir naivi vai dumi ! Kamēr Prokuratūras veiktajā izmeklēšanā netiks celta apsūdzība visām šajā sakarā iesaistītajām personām, kur pierādījumi nostiprinās vainīgumu, tostarp - vai sarunu drukas teksts atbilst ieraksta pilnam saturam, un to ka tas nav dalīds un griests - līdz...


ĢP vada tādi paši nelieši , kā sarunu organizētāji un shēmu rīkotāji, kabatas politikas bīdītāji, un savu interešu atmazgātāji. No ministra -līdz prezidentam . Tā nav tiesiska valsts , tā ir oligarhu mafijai pakļauta, rupju un cinisku naudasmaisu ,aferistu izveidota surogātvalsts, kas apiet demokrātijas principus un piesmej Tautu! Ar kampējiem , bulduzeriem,komunistiem, nodevējiem ,izzadzējiem likumsargi necīnās . Tauta stāv augstāk par likumiem ,kuriem šī kasta uzspļauj!

Atbildēt

SKANDĀLS: Vai ŽURNĀLS “IR” no valsts IZKRĀPIS 45 000 EUR?

01.07.2017. 10:45

http://www.runabildes.lv/skandals-vai-zurnals-ir-no-valsts-izkrapis-45-000-eur/2/

Atbildēt

Biedr Laps 2

01.07.2017. 10:30

Lūdzu papētiet žurnāla IR finansiālo stāvokli un lūdzu informējiet mūs

Atbildēt

Biedr Laps

01.07.2017. 10:30

Kā risinās lietvedība policijā par iespējamo žurnāla IR naudas izkrāpšanas lietu?

Atbildēt

jautājums Lapsai

01.07.2017. 09:28

Kāpēc nevērsies ar iesniegumu prokuratūrā, kad pats rakstīji- "Pietiek turpina publicēt tā rīcībā esošo sarunu ierakstu atšifrējumu, - tās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vismaz divu gadu garumā viesnīcas Rīdzene apartamentos noklausījies tā dēvētās "oligarhu lietas" ietvaros"?

Atbildēt

Ex Chern

01.07.2017. 09:21

Stav rakstits- ka prettiesiskam metodem nevar iegut tiesisku rezultatu. Izskatas ka mikrafoni bija sabasti visur un sankcija panemta tikai sakot ko sadzirdet. Un sausais atlikums ir suds ventilatora!

Atbildēt

dadzis

01.07.2017. 09:05

»

Viens Likums un viena Taisnība VISIEM!

Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem...


Nevajag jau cerēt, ka citi ir naivi vai dumi ! Kamēr Prokuratūras veiktajā izmeklēšanā netiks celta apsūdzība visām šajā sakarā iesaistītajām personām, kur pierādījumi nostiprinās vainīgumu, tostarp - vai sarunu drukas teksts atbilst ieraksta pilnam saturam, un to ka tas nav dalīds un griests - līdz tam iekš vien mieru visi var gulēt mierīgi un nesatraukties.

Atbildēt

01.07.2017. 08:52

Maizīša dzīvokli uzlauza un nofenderēja datoru Kalnmejera cilvēki.

Atbildēt

Lapas:    2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

8

Aicinām Baltkrievijas Valsts prezidentu nekavējoties darīt visu ko tādu, ko viņš noteikti nedarīs

FotoMēs, Lietuvas, Polijas, Latvijas un Igaunijas prezidenti kā Baltkrievijas kaimiņi un kā NATO un ES dalībvalstis vēlamies, lai Baltkrievija būtu stabila, demokrātiska, neatkarīga un pārtikusi valsts. Tādēļ mēs aicinām Baltkrievijas Valsts prezidentu:
Lasīt visu...

21

Provinces pensionāra vēstule pakaļpalicējiem Rīgā

FotoMierīga varas maiņa, bez skandāla un klopes, saskaņā ar brīvu vēlēšanu rezultātiem jau izsenis tiek dēvēta par demokrātijas svētkiem. Šāds prieka brīdis gaida rīdziniekus jau pēc dažām nedēļām. Par Rīgas iepriekšējās politstruktūras sabrukumu vairs nešaubās neviens, un tagad vēlētāju rokās būs sastutēt jaunu. Ne nu gluži pašiem, bet caur vēlētiem priekšstāvjiem.
Lasīt visu...

21

Kam ir izdevīgi popularizēt tautu izšķīšanu "kausējamā katlā"

FotoTautas brīvība ir atkarīga no nacionālās identitātes spēka. Identitāte ir vērtību sistēma. No vērtībām izriet griba un rīcība - nepakļauties apspiestībai, cīnīties, upurēties.
Lasīt visu...

15

Aizbraukt uz vietu ar skaistu skatu un izslāpušām acīm divatā skatīties uz klienta alkohola pudeli...

FotoPēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) statistikas 2019. gadā vadītāji alkohola reibumā izraisīja 173 ceļu satiksmes negadījumus (CSNg) ar cietušajiem, 14 CSNg ar bojā gājušajiem un 232 CSNg ar ievainotajiem. Pēc Eiropas Komisijas statistikas 2018. gadā Latvija pēc ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita bija trešā valsts ES pēc Rumānijas un Bulgārijas.
Lasīt visu...

3

Lai novērstu uzmanību no izgāšanās ar kadastrālajām vērtībām, esam uzmeistarojuši slepenu projektu par jaunu tiesiskuma darba grupu

FotoPiektdien, 7. augustā, Tieslietu ministrija ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ziņojuma projektu, kas paredz izveidot darba grupu ar valsts tiesisko drošību saistīto problēmjautājumu risināšanai.
Lasīt visu...

18

Neuzskatām par iespējamu piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumos, kas tiek organizēti svešā valodā

FotoEsam aicināti piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumos, ko organizē Latvijas sabiedriskie mediji, kas cita starpā iekļauj arī raidījumus, kas notiek svešvalodā, konkrēti - krieviski.
Lasīt visu...

6

Izliksimies, ka esam norūpējušies: valsts prezidenta Egila Levita paziņojums par vēlēšanām Baltkrievijā

FotoLatvija kā Baltkrievijas kaimiņvalsts pilnībā atbalsta baltkrievu tautas dziļo vēlmi dzīvot savā neatkarīgā, brīvā, demokrātiskā un tiesiskā Baltkrievijas valstī.
Lasīt visu...

12

Par dzīves mērķiem un jēgu

FotoKas mēs esam? Kāds ir mūsu dzīves mērķis? Kāda ir jēga cilvēces pastāvēšanai? Atbilstoši savām zināšanām un prāta spējām mēs meklējam atbildes uz šiem jautājumiem vai arī lieki nelauzām galvu ar šādām “muļķībām” un mierīgi dzīvojam tālāk. Tomēr šie jautājumi nav tik maznozīmīgi, kā tas varētu likties ikdienas darba steigas un problēmu pārņemtam cilvēkam. No tā, kādas atbildes mēs sameklējam uz šiem jautājumiem, lielā mērā ir atkarīga mūsu dzīve.
Lasīt visu...

6

Pamēģiniet mums noticēt, ka vislielākajā luterāņu draudzē viss ir gandrīz kārtībā

FotoRīgas Lutera draudze kategoriski noraida medijos izskanējušās interpretācijas par draudzes ilggadējo mācītāju Kaspara Simanoviča un Induļa Paiča darba attiecību pārtraukšanas iemesliem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par ko balsot vēlēšanās?

Vatikāna II koncils par katoļu aktīvu līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē uzsver, ka "visiem pilsoņiem ir jāatceras savas tiesības un reizē pienākums...

Foto

Neizvērtēta un nepamatota kadastrālo vērtību aprēķināšanas reforma ir kaitniecība

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens...

Foto

Ceram, ka valdība un koalīcija pieņems pareizo lēmumu un atdos mums visu, ko pieprasām

Esam gandarīti par to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība joprojām pievērš uzmanību...

Foto

Kadastrālās vērtības ir “jāiesaldē”

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina “iesaldēt” šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā...

Foto

Pa iznīcības ceļu…

Kāds gudrais reiz uzdevis jautājumu: „Viens mats — vai tas ir daudz, vai maz?” Un pēc tam pats atbildējis: „Ja uz galvas, tad...

Foto

Dabas aizsardzības pārvaldes reforma: ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami

Vides konsultatīvā padome (VKP), kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības...

Foto

Striķim pietiek, ēšanai nepietiek: Latvijā diemžēl parasti praktizē lāpīšanu ar ielāpiem, kas mazāki par caurumu

Pārsvarā Latvijas sabiedrība ir vai tiek grūsta procentu gūstā. Ja ienākumi...

Foto

Izstrādātie tiešmaksājumu nosacījumi vairāk līdzinās "naudas apgūšanai"

Publiskajā telpā izskanējušie tiešmaksājumu aprēķini nav korekti, tiešmaksājumu sadaļā visvairāk cietīs mazie un vidējie lauksaimnieki, turklāt Zemkopības ministrijas (ZM)...

Foto

Ko lai dara, ja man gribas sev paturēt pusi no grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu pārdošanas cenas?

Jau labu laiku lauzu galvu par grāmatu vākos ielikto...

Foto

Pakļautās Latvijas priekšniekdiletanti infekciozos laikos

Pirms ir sākta ordeņu dalīšana "Par uzvaru pār Covid-19", ir vērts ar vēsu prātu novērtēt pakļautās Latvijas iestāžu un personāliju darbību...

Foto

Kā mēs tērēsim daudzās naudas

Vairāk nekā 10 miljardi eiro jeb gandrīz viens Latvijas gada budžets – tik daudz Eiropas naudas mums līdz 2027. gadam paredz...

Foto

Es apliecinu savu interesi iesaistīties dialogā ar likumdevēju Saeimas organizētā konferencē vai seminārā - tas mums noteikti dos daudz laba

Daru zināmu, ka 2020. gada 2....

Foto

Esam izlēmuši koncentrēties uz ražošanu Latvijā – un tam ir savi iemesli

Šobrīd ir pienācis laiks, kad AS „Agrolats Holding” grupa, kurā ietilpst arī tādi pazīstami...

Foto

liel un jaun koncertzāl, pa kuras celšn jūs tur kašķe, taisn pirms gad tik atklāt uz Lielo laukum iekš Ventspil

Mēs, kas dzīvo iekš sav ķizgal...

Foto

Nav atbalstāms MK rīkojuma nosacījums par Pasaules tirdzniecības centra ēkas demontāžu

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Padomes locekļi, apspriežot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 341 no 18.06.2020. par...

Foto

Eiropas Komisija vērtēs Latvijas ārkārtas stāvokļa atbilstību cilvēktiesībām

Šā gada pavasaris ar Covid 19 un no tā izrietošajām sekām izsita no līdzsvara daudzus. Tiek lauzti šķēpi,...

Foto

Vadzis

Kā saprast teicienu un pat apgalvojumu – «Kad vadzis ir pilns, tas lūzt»? Vai tā, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, ka/ja turpmāk neizdosies noturēt paklausībā, ka...

Foto

Tagad mums ir slikti ceļi, bet daudz ierēdņu, kuri balso par to, lai nekas nemainītos

Divas lietas. Arī it kā nesaistītas, bet par to pašu. Attīstības Par kabatas...

Foto

Meklējam viedu taktiku ēnu ekonomikas līmeņa mazināšanai

Pagājušais – 2019. gads iestādei bija nopietns pagrieziena punkts, kad tika izstrādāta jauna Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības stratēģija...

Foto

Sauksim lietas īstajos vārdos

Kas katram no jums ir tas mīļākais un dārgākais? Protams, vispirms tā ir paša personīgā āda. Pēc tam bērni, sieva, ģimene. “Progresīvākajiem”...

Foto

Kremļa vēstniecība nāk palīgā: noderīgie idioti cieš zaudējumus „Piebaltijas” infokara frontē

Latvija ir uzsākusi sparīgu cīņu pret  Kremļa izplatīto dezinformāciju. Par drošību un  veselīgu mediju vidi atbildīgās...

Foto

Kam ir izdevīga ārkārtas situācija jeb kā tiek radītas dzīres mēra laikā?

Saeimas pēdējā ārkārtas sēdē 9. jūlijā, tika izskatīti pieprasījumi par konkrētiem faktiem saistībā ar...

Foto

Mēs dzīvojam melu sistēmā

Es Jums pastāstīšu, kā veido melu ziņas. Melu sistēmu. Tikai ar dažiem piemēriem. Kaut to ir daudz....

Foto

Pareizu ceļu ejam, biedri Svece

Atbalsta vēstule pasaules progresa vēsmu nesējiem, nenogurdināmiem cīnītājiem pret verdzības laiku mantojumu, rasismu un citiem -ismiem....

Foto

Par ko Covid piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldē?

Izlasīju internetā: "Fiskālās disciplīnas padome: valsts atbalsts Covid-19 pēckrīzes pasākumiem lielākoties ticis valsts sektoram un uzņēmumiem.”...

Foto

Vai Ļeņina ielā 59 (blakus Stūra mājai) dzīvoja čekisti?

Es te veicu nelielu izpēti. Iepriekš publicēju aicinājumu atsaukties zinošus cilvēkus, kas varētu paskaidrot, vai Ļeņina ielā...

Foto

Pēdējais laiks mēģināt iegūt politisko kapitālu no prettiesiskā nekustamā īpašuma nodokļa tēmas

Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība ir jāreformē, un jāievieš neapliekamais minimums primārajam...

Foto

Dievapziņa - strīdēties vai mēģināt saprast?

Katram no mums ir sava patiesība jeb pasaules uzskats, ko esam izveidojuši no lasītā, redzētā, dzirdētā, skolā iemācītā un pašu...

Foto

Uz politiskā feļetona tiesībām: pašpasludinātā virsvadoņa dekrēti par Teikas apkaimi

Es, Viedais Manels, turot roku uz Latvju nerātnajām dainām, pasludinu sevi par Teikas virsvadoni un zvēru...

Foto

Tālmācību nepieņemamības pamatojums

Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc...

Foto

Nekustamā īpašuma astrālās vērtēšanas līkloči

Šobrīd Latvijā nekustamo īpašumu kadastrāli vērtē atsevišķi – ēkas/būves un zemi, kas ir pretrunā ar pasaulē pārsvarā pieņemto praksi un Latvijas...

Foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas...

Foto

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

Pasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem....

Foto

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

Vispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un...

Foto

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums....

Foto

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā...

Foto

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

Vien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā...

Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...